/    OBJECT DESIGN   /   CERAMICS   /   DESIGN EDUCATION   /   RESEARCH   /   CONSULTANCY   /    OBJECT DESIGN   /   CERAMICS   /   DESIGN EDUCATION   /   RESEARCH   /   CONSULTANCY    /     OBJECT DESIGN   /   CERAMICS   /   DESIGN EDUCATION   /   RESEARCH   /   CONSULTANCY    /    OBJECT DESIGN   /   CERAMICS   /   DESIGN EDUCATION   /   RESEARCH   /   CONSULTANCY    /    OBJECT DESIGN     /   CERAMICS   /   DESIGN EDUCATION   /   RESEARCH   /   CONSULTANCY    


SEN O REGIONIE / FOOD POP-UP at DOM KULTURY FERMENT︎︎︎ inspired by Greater Poland - Chef Karol Kamyczek edition

2024

Culinary pop -up at Dom Kultury Ferment in Warsaw. Summer menu created by Chef Karol Kamyczek using ingredients characteristic of the Greater Poland region. Ceramic tableware is a part of the Regional Dreaming collection.
/
Kulinarny pop-up zrealizowany w Domu Kultury Ferment w Warszawie. Letnie menu stworzone przez szefa kuchni - Karola Kamyczka, wykorzystujace sezonowe składniki charakterystyczne dla regionu Wielkopolski. Naczynia są częscią kolekcji Sen o regionie.SŁONE

Pyza z kaczką
Pyza z grzybami (vegan)


*Pyzy wielkopolskie to drożdżowe bułki gotowane na parze

SŁODKIE

Lody z twarogu śmietankowego ze Strzałkowa
Sorbet z moreli i czarnego bzu


ENG/ "Food makes us feel at home because it roots us in the world both socially and physically." - Carolyn Steele, Sitopia

What does Greater Poland taste like? Pyra (potatoes) with gzik (curd cheese)? Pyza (steamed buns) with duck? Linseed oil?
Or maybe cheese toast? Why do we enjoy talking about food so much and why do we need products representing the region?

Food is an important element of our belonging and identity, serving as a catalyst for strengthening our connection to our place of origin. A meal shared with others releases oxytocin, which helps us strengthen bonds. Food also functions as a universal language—we enjoy telling stories through flavors—those we remember from our family home or those gathered during travels. The Sen o Regionie pop-up is our interpretation of the culinary heritage of Greater Poland—the region where we were born, from which we moved away, and with which we are now trying to reconcile in adulthood, to understand anew and openly admit to the culinary longings it has instilled in us.

Our geographical pop-up is a mobile event promoting the culinary heritage of Greater Poland. The ingredients and dishes served during the pop-up come from local farms, are seasonal, and are "rooted" in the region's landscape. We implement the idea of strengthening regional identity through education about culinary heritage. An integral part of the event is an exhibition of contemporary, regional tableware. During the weekend, there will also be a shop with regional souvenirs in the form of table ceramics from the "Sen o Regionie" collection.

PL/  “Jedzenie sprawia, że czujemy się jak w domu, bo zakorzenia nas w świecie zarówno społecznie jak i fizycznie” - Carolyn Steele, Sitopia


Jak smakuje Wielkopolska? Pyzą z kaczką? Pyrami z gzikiem? Morelami prosto z drzewa? A może chipsami? Jak bardzo “autentyczna” jest kuchnia regionalna? Dlaczego tak bardzo lubimy rozmawiać o jedzeniu i po co nam produkty reprezentujące region?

Jedzenie to ważny element naszej przynależności i tożsamości, który jest impulsem do zacieśniania relacji z miejscem swojego pochodzenia. Posiłek dzielony z innymi wyzwala oksytocynę, która pozwala nam umacniać więzi. Jedzenie pełni też funkcję uniwersalnego języka - lubimy opowiadać historie właśnie przez smaki - te, które pamiętamy z rodzinnego domu czy te zebrane w podróży. Pop-up Sen o Regionie to nasza osobista interpretacja dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski - regionu, w którym się urodziliśmy, z którego wyjechaliśmy i z którym teraz próbujemy w dorosłości się pogodzić, na nowo zrozumieć i głośno przyznać do kulinarnych tęsknot, które w nas zasiał.

Nasz geograficzny pop-up to mobilne wydarzenie, promujące dziedzictwo kulinarne Wielkopolski. Składniki i potrawy serwowane podczas pop-upu pochodzą z lokalnych upraw, są sezonowe oraz “zakorzenione” w krajobrazie regionu. Realizujemy ideę wzmacniania tożsamości regionalnej poprzez edukację na temat dziedzictwa kulinarnego. Integralną częścią wydarzenia jest wystawa współczesnej, regionalnej zastawy stołowej. Podczas weekendu funkcjonować będzie także sklepik z regionalnymi pamiątkami w postaci ceramiki stołowej z kolekcji “Sen o Regionie”.


Fot. Max Zieliński

Projekt Sen o regionie oraz rozprawa pt. “Ceramika emocjonalnie zrównoważona. Współczesne strategie projektowe ceramików użytkowych” są częścią pracy doktorskiej zrealizowanej na Wydziale Architektury i Wzornictwa na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu / 2023.
 @maga.yugo ︎