/    OBJECT DESIGN   /   CERAMICS   /   DESIGN EDUCATION   /   RESEARCH   /   CONSULTANCY   /    OBJECT DESIGN   /   CERAMICS   /   DESIGN EDUCATION   /   RESEARCH   /   CONSULTANCY    /     OBJECT DESIGN   /   CERAMICS   /   DESIGN EDUCATION   /   RESEARCH   /   CONSULTANCY    /    OBJECT DESIGN   /   CERAMICS   /   DESIGN EDUCATION   /   RESEARCH   /   CONSULTANCY    /    OBJECT DESIGN     /   CERAMICS   /   DESIGN EDUCATION   /   RESEARCH   /   CONSULTANCY    


SEN O REGIONIE / REGIONAL DREAMING︎︎︎ ceramic tableware inspired by Greater Poland

2023
Regional Dreaming is a project that aims to illustrate the possibilities of creating the product’s value through locality. It finds inspiration to create a contemporary, regional collection of tableware by utilizing the resources of the immediate environment. 

MAKING OF VIDEO ︎︎︎ CLICK HERE︎

Sen o regionie
to kolekcja naczyń ceramicznych, inspirowanych Wielkopolską. Projekt ma na celu ukazanie w jaki sposób można kreować wartość produktu poprzez lokalność. Sen o regionie to projekt wykorzystujący nieoczywiste zasoby najbliższego otoczenia.


PL /  
Projekt Sen o Regionie to wykonane we własnej pracowni na poznańskim Junikowie, wielofunkcyjne obiekty, służące m.in. do przechowywania oraz serwowania składników posiadających znak dziedzictwa kulinarnego – oleju rydzowego, lnianego oraz soli kłodawskiej. Projekt zakładał wykonanie limitowanej ilości zestawów, przy użyciu technik manualnych (toczenie na kole, odlewanie, szlifowanie, szkliwienie, wypał Raugo etc.). Jest to założenie, które pozwala na zapanowanie nad każdym elementem procesu wytwórczego i wpisuje się w idee slow design / emotionally sustainable design. W projekcie zostało wykorzystane autorskie szkliwo „recyklingowe”, wykonane z udziałem popiołów z bio odpadów z poznańskiej spalarni odpadów EKO-ZEC. W kolekcję wpleciona została także stara technika wypału Raugo (inaczej Obvara), stosowana przez ludy bałtyckie. Jej niezwykła estetyka, historia, element widowiskowy wypału plenerowego, znikome wykorzystanie we współczesnym wzornictwie były przyczynkiem do wykorzystania jej w serii naczyń. Kopułowa „nakładka” na wazon została wypalona we własnoręcznie zbudowanym piecu gazowym oraz zanurzona w zakwasie chlebowym, dostarczonym przez piekarza z Poznania – Piotra Lasika z poznańskiej kawiarni Bardzo.
Konceptualnym założeniem projektu jest zestawienie ze sobą dwóch światów – tradycji (wypał Raugo – wykorzystanie zakwasu chlebowego z lokalnej piekarni) ze współczesnym wątkiem miejskim (szkliwo z odpadów – wykorzystanie popiołu z zakładu Eko-Zec).

ENG/
"Regional dreaming” is a tableware collection made in a ceramic workshop in Poznań's Junikowo district. Collection consists of multifunctional objects, designed for various purposes, including: storage and serving ingredients with a culinary heritage status, such as camelina oil, flaxseed oil, and Kłodawa salt. This project involved creating a limited quantity of sets using manual techniques (wheel throwing, casting, burnishing, glazing, Raugo firing, etc.). This approach allowed for complete control over every element of the production process and aligns with the principles of slow design and emotionally sustainable design. Collection involves a recycling glaze made with ash from bio-waste at the EKO-ZEC waste incineration plant in Poznań. Additionally, the collection incorporates the ancient Raugo firing technique (also known as Obvara) used historically by Baltic tribes-----> READ MORE. Its unique aesthetics, history, and the spectacular outdoor firing process, combined with its limited use in contemporary design, were reasons for incorporating it into the series of vessels. The domed "topper" on the vase was fired in a handmade gas kiln and immersed in sourdough provided by Poznań-based baker Piotr Lasik from Bardzo café. The conceptual premise of the project is to combine two worlds: tradition (Raugo firing and the use of local bakery sourdough) with a contemporary, urban trope (glaze from waste materials using ash from the EKO-ZEC facility).

ELEMENTY KOLEKCJI I ICH FUNKCJA / COLLECTION CONSISTS OF: 
01    korek do dzbanka / cork
02   dzbanuszek / small jug
03   pokrywka + pojemnik na sól / salt container + top
04   spodek głęboki dwustronny / deep dish 15cm ︎
05   wazon / vase
06   talerz / plate  22cm ︎
07   pokrywa RAUGO /  RAUGO dome 

ZESTAWIENIA 

01  /    wszystkie obiekty tworzą bazowy krajobraz stołu 
02   /   pokrywa RAUGO + wazon = wazon o małej średnicy
03   /   pokrywa RAUGO + spodek głęboki = kadzielnica do palenia żywic na węgielku trybularzowym
04   /   spodek głęboki + wazon = pojemnik z pokrywką


kadzielnica na żywice, wielofunkcyjne “kopułki” zpstały wypalone w zakwasie chlebowym / Raugo-fired incense burner︎︎︎︎︎︎︎︎︎
wypał w zakwasie chlebowym we własnoręcznie zbudowanym piecu gazowym/ Raugo firing process︎︎︎︎︎︎︎︎︎
                           
paleta kolorystyczna kolekcji / colour palette︎︎︎︎︎︎︎︎︎
talerz pokryty szkliwem na bazie popiołów / ash glazed plate ︎︎︎︎︎︎︎︎︎


w pracowni / at the studio︎︎︎︎︎︎︎︎︎

Projekt Sen o regionie oraz rozprawa pt. “Ceramika emocjonalnie zrównoważona. Współczesne strategie projektowe ceramików użytkowych” są częścią pracy doktorskiej realizowanej na Wydziale Architektury i Wzornictwa na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu / 2023.

"Sen o regionie" project and the dissertation titled "Emotionally Sustainable Ceramics: Contemporary Design Strategies for Utility Ceramics" are part of a doctoral thesis conducted at the Faculty of Architecture and Design at the University of Arts in Poznań in 2023.
 @maga.yugo ︎